• Nükleerde Rus-Sırp işbirliği!
    Nükleerde Rus-Sırp işbirliği!

    Rusya ve Sırbistan arasında nükleer enerji alanındaki ortak projelerin barışçıl amaçlarla uygulanmasına yönelik işbirliği anlaşmaları imzalandı.