• Enerji İletim Hattı için Acele Kamulaştırma yapılacak
    Enerji İletim Hattı için Acele Kamulaştırma yapılacak

    380 kV (Yeniköy-Uzundere) Brş.N-Germencik 380 TM Enerji İletim Hattı Deplasesi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar