Tozlu.com TR
Nike TR
Woohoobox TR
Aliexpress TR

ENERJİ DÜNYASI: 'Yeniden Yapılandırma Tebliği' yayınlandı - İşte Ayrıntılar

ENERJİ DÜNYASI: 'Yeniden Yapılandırma Tebliği' yayınlandı - İşte Ayrıntılar
27 Kasım 2020 - 13:23

-Uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlendi

AYRINTILAR!

Gelir İdaresi Başkanılığı (GİB)'in konuyla ilgili bilgi paylaşımı şöyle: '17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almakta olup, söz konusu hükümlerin uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlendiği bu tebliğde Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.'


Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız

Enerji Ekonomisi