Duyuru yaptı!

Duyuru yaptı!
31 Aralık 2019 - 04:35

TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim AŞ) duyuru yaptı...

AYRINTILAR

TEİAŞ duyurusunu, önemine binaen aynen yayınlıyoruz... 

ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YENİ ENTERKONNEKSİYON TESİSİNİN BAŞVURU SAHİBİ TÜZEL KİŞİ TARAFINDAN YAPILMASI VE UZUN SÜRELİ KAPASİTE TAHSİSİ HAKKINDA DUYURU

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği ("Yönetmelik") kapsamında,

-   Reyhanlı TM’den 66 kV seviyesinde Suriye'ye yeni enterkonneksiyon hattı tesis ederek oluşacak yeni enterkonneksiyon tesisi üzerinden 20 yıl süre ile 100 MW kapasitede elektrik ihracatı yapmak üzere 01/10/2019 tarihinde Sistem İşletmecisi olan Teşekkülümüze başvuruda bulunulmuştur.

Yönetmelik kapsamında, planlanan yeni enterkonneksiyon hattının tesis edilmesi ve tesis edilmesi halinde oluşacak yeni enterkonneksiyon hattı üzerinden elektrik ticareti (ithalat ve/veya ihracat) yapmak isteyen tüzel kişiler işbu ilanın yayım tarihinden itibaren yirmi gün içerisinde Teşekkülümüze tedarik lisansı ve ihracata ilişkin karşı ülke yetkili kuruluşlarından (yerel/mahalli meclislerden) alınacak izin, yetki belgesi veya sözleşme ile Yönetmelikte istenen diğer belgelerle birlikte başvuruda bulunabilecektir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu yeni enterkonneksiyon tesisi için başkaca bir başvuru olmaması halinde, Teşekkülümüze yapılan 01/10/2019 tarihli başvuruya dair bilgi ve belgeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayına sunulacaktır.

Anılan yeni enterkonneksiyon tesisinin yapılması amacıyla birden çok başvuru olması halinde, Yönetmelik uyarınca söz konusu enterkoneksiyon tesisi üzerinde en kısa kapasite tahsis süresini teklif eden üretim/tedarik lisansı sahibi tüzel kişinin teklifinin kabul edilmesi prensibine göre bir değerlendirme yapılacak ve değerlendirmeyi kazanan üretim/tedarik lisansı sahibi tüzel kişiye ait bilgi ve belgeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayına sunulacaktır.

Yönetmelik uyarınca istenen tüm bilgi ve belgelerin ilgili makamlarca onaylanmış şekilde sunulması ve belgelerin başka dilde düzenlenmiş olması halinde onaylı Türkçe metinlerinin de orijinal metinler ile birlikte ayrıca sunulması zorunluluk arz etmektedir.

Enerji Ekonomisi