DOĞAL GAZ: Lisans Yönetmeliği’nde değişiklik

DOĞAL GAZ: Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik

19 Eylül 2019 - 01:23 - Güncelleme: 19 Eylül 2019 - 01:28

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı...

AYRINTILAR

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde yapılan değiiklik Resmi Gazetede yayınlandı. Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde yapılan değiiklik ayrıntıları aşağıda okuyabilirsiniz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans yenileme talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç dokuz ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Ancak bu süreler; ithalat (Spot), toptan satış, toptan satış (OtoLNG), iletim (LNG) ve CNG lisansları için en erken bir yıl, en geç üç ay önce olacak şekilde uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Lisans yenileme işlemleri

GEÇİCİ MADDE 13 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma yapılan lisans yenileme taleplerinin sonuçlandırılmasında, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde her bir lisans türü için uygulanacağı belirtilen süreler esas alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Enerji Ekonomisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Salyangoz yöntemiyle ilk elektriği 1936 yılında...
Salyangoz yöntemiyle ilk elektriği 1936 yılında...
Turkey will rank top in Europe in hydropower installations in 2020 too...
Turkey will rank top in Europe in hydropower installations in 2020...