ZORUNLU OLDU: Akaryakıt sektörü için önemli

ZORUNLU OLDU: Akaryakıt sektörü için önemli

21 Ekim 2019 - 10:44

Enerji Ekonomisi - TABGİS'in konuyla ilgili duyurusu şöyle: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19 Ekim’de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Düzenlemeye göre,  akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alanlara e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirildi. 

Düzenleme TABGİS Tarafından Önerilmişti

Akaryakıt sektöründe kayıtdışı ekonomi ve kaçak akaryakıtın engellenmesi çalışmaları kapsamında,  özellikle dağıtıcılar arası ticaret ve dış satış olarak tabir edilen bayi satışlarında suistimale açık noktaların önüne geçilmesinde etkili bir uygulama olacağı TABGİS Yönetimince değerlendirilen, e-fatura ve e-irsaliye uygulaması başta Gelir İdaresi olmak üzere diğer Kamu Kurumları nezdinde de uzun süredir gündeme getiriliyordu. 

Kaçak akaryakıtın engellenmesi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, yürürlüğe giren düzenlemeyi son derece önemsediklerini ve olumlu etkilerinin sektörde kısa bir süre içinde alınmaya başlanacağına emin olduklarını söyledi. Zülfikar, “Sektörün görüşlerine duyarsız kalmayan ve kayıt dışı ekonomi ile kaçak akaryakıtın engellenmesi konusunda önemli çalışmaları bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı’na ve emeği geçen tüm değerli bürokratları ile uzmanlarına teşekkür ediyoruz.” dedi.

Uygulama 1 Temmuz 2020’den İtibaren Başlayacak

Lisans sahiplerinin Tebliğ kapsamında fiili geçiş hazırlıklarını 1/7/2020 tarihine kadar tamamlayarak e-İrsaliye ve e-Fatura uygulamasına geçmeleri gerekiyor.

1/1/2020 tarihinden sonra lisans alacaklar ise, lisans işlemini gerçekleştirdikleri ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren uygulamaya geçecekler. 

Süresinde geçmeyenlere ceza uygulanacak

Zorunluluk getirildiği halde e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyenlere Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen cezai hükümler uygulanacak.

E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Bulunanların Aynı Zamanda E-Arşiv, E-Defter ve E-Arşiv Uygulamasına da Geçmeleri Zorunlu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 3, 4, 5, 6 ve 7.  bölümlerinde değişiklik yapılarak yerine 3 Sıra No’lu Tebliğ yürürlüğe konuldu.

Düzenleme kapsamında, e-Fatura zorunluluğu getirilen mükelleflerin e-Defter tutmaları da zorunlu ancak, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş süresi bu zorunluluğu 509 no’lu Tebliğ ile getirilen lisans sahipleri için 1/7/2020 olarak belirlenirken, e-Defter uygulamasında, Türk Ticaret Kanunu’nun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bağımsız denetime tabi olan şirketler  için 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler için ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren olarak belirlendi. 

İlgili mevzuata göre bağımsız denetime tabi şirketlere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp, bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketlerde dahil olduğundan e-Defter için süreç bu itibaren başlayacak.

e-Defter format ve standardına edefter.gov.tr adresinden ulaşılabilir...

Bilgi için link: 

http://tabgis.org.tr/images/Dosyalar/file/VERG%C4%B0%20USUL%20KANUNU%20GENEL%20TEBL%C4%B0%C4%9E%20(NO%20509).pdf

Enerji Ekonomisi

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Bosch Air Flux VRF web sitesi yayında!
Bosch Air Flux VRF web sitesi yayında!
TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ alan ilk elektrik dağıtım şirketi oldu!
TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ alan ilk elektrik dağıtım...