YAYINLANDI: Konu 'Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği'

YAYINLANDI: Konu 'Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği'
13 Şubat 2020 - 10:35
Reklam

'TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi)'nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik' yayınlandı.

Ayrıntılar için link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200213-2.htm

Enerji Ekonomisi