YAYINLANDI: Konu 'Madenler'

YAYINLANDI: Konu 'Madenler'
01 Şubat 2020 - 12:06

-'Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı' bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nın yayınladığı tebliği aşağıda okuyabilirsiniz.

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 6) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 18’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ  (SIRA NO: 149)

MADDE 1 – 31/1/2006 tarihli ve 26066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ Sıra No:18 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

Bu haber 477 defa okunmuştur.