Elektrik yangınlarını başlamadan söndürüyor: Türk Mühendisler geliştirdi