Türkiye’nin maden rezervleri: AYRINTILAR HABERİN İÇİNDE

Türkiye'nin maden rezervleri: AYRINTILAR HABERİN İÇİNDE

11 Ekim 2019 - 00:11

                 TÜRKİYE'NİN MADEN REZERVLERİ (Görünür + Muhtemel)

Maden Cinsi Rezerv (Gör+Muh) (Ton) Açıklamalar
Altın 700 Au İçeriği
Alünit 4.000.000 %7.54 K2O
Antimuan 103.306 Sb içeriği
Asfaltit 82.000.000 AİD.2896-5536 Kcal/kg
Asbest 29.646.379 Değişik lif boylarinda, lif yüzdesi %4 ' un üzerinde
Bakır 1.786.000 Metal Cu
Barit 35.001.304 %71-99 BaSO4 içerikli
Bitümlü Şist 1.641.381.000 OrAID.541-1390 Kcal/kg
Bentonit 250.543.000 Sondaj+Döküm+Ağartma
Boksit 87.375.000 %55Al2O3 (25 667 000 ton metal Al)
Bor 3.066.300.000 % 24.4-35B2O3 içeriği
Civa 3.820 Metal Hg
Çinko 2.294.479 Metal Zn
Demir 122.000.000 %55Fe ( 82 458 750 ton metal demir)
Diatomit 44.224.029 İyi kalite
Disten 3.840.000 % 21-52 Al2O3
Dolomit 15.887.160.000 % 15 MgO ve üzeri
Feldspat 239.305.500 Albit ve Ortoklaz
Fosfat 70.500.000 % 19 P2O5
Fluorit 2.538.000 % 40-80 CaF2 İçeriği
Grafit 90.000 % 2-17 Sabit karbon içerikli, zenginleşebilir
Gümüş 6.062 Metal Ag
Kaolen 89.063.770 % 15-37 Al2O3
Kaya Tuzu 5.733.708.017 % 88,5 üzeri NaCl ( 200 000 000 tonu göl rezervi)
Kil (Ser+Ref) 354.362.650 Seramik+Refrakter
Krom 26.000.000 % 20 üzeri Cr2O3
Kurşun 860.387 Pb İçeriği
Kuvars Kumu 1.307.414.250 % 90 Üzerinde SiO2
Kuvarsit 2.270.287.821 % 90 Üzerinde SiO2
Kükürt 626.000 % 32 S içeriği
Linyit 13.300.000.000 AID.868-5000 Kcal/kg
Lületaşı 1.483.000(sandık) İyi, orta kalite karışık
Manganez 3.200.000 % 34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 )
Mermer 5.161.000.000 m3 Toplam Potansiyel Rezerv
Manyezit 111.368.020 % 41-48 MgO içeriği
Perlit 5.690.027.600 Değişik genleşme oranlarında
Pomza 1.479.556.876 m3 İyi Kalite
Profillit 6.644.000 Seramik+refrakter+ çimento
Sepiolit 13.546.450 % 50 üzeri Sepiolit
Sodyum Sülfat 16.536.000 % 81 NaSO4 (13.040.000 ton göl suyu rezervi)
Stronsiyum 665.082 % 72 Üzeri SrSO4 içerikli
Talk 482.736 İyi kalite
Taşkömürü 1.126.548.000 İyi kalite
Trona 836.317.680 % 56 ve üzeri Trona
Toryum 380.000 % 0.24 ThO2
Uranyum 9.129 % 0.05-0.1 U3O8
Wolfram 36.719 Metal W
Zeolit 344.148.875 Klinopitilolit+ Höylandit
Zımpara 3.725.082 İyi kalite

Kaynak: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 2013.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
‘5 Aralık Dünya Mühendisler Günü’
‘5 Aralık Dünya Mühendisler Günü’
DSİ: Kutlu Olsun
DSİ: Kutlu Olsun