Türkiye’nin maden rezervleri: AYRINTILAR HABERİN İÇİNDE

Türkiye'nin maden rezervleri: AYRINTILAR HABERİN İÇİNDE

11 Ekim 2019 - 00:11

                 TÜRKİYE'NİN MADEN REZERVLERİ (Görünür + Muhtemel)

Maden CinsiRezerv (Gör+Muh) (Ton)Açıklamalar
Altın700Au İçeriği
Alünit4.000.000%7.54 K2O
Antimuan103.306Sb içeriği
Asfaltit82.000.000AİD.2896-5536 Kcal/kg
Asbest29.646.379Değişik lif boylarinda, lif yüzdesi %4 ' un üzerinde
Bakır1.786.000Metal Cu
Barit35.001.304%71-99 BaSO4 içerikli
Bitümlü Şist1.641.381.000OrAID.541-1390 Kcal/kg
Bentonit250.543.000Sondaj+Döküm+Ağartma
Boksit87.375.000%55Al2O3 (25 667 000 ton metal Al)
Bor3.066.300.000% 24.4-35B2O3 içeriği
Civa3.820Metal Hg
Çinko2.294.479Metal Zn
Demir122.000.000%55Fe ( 82 458 750 ton metal demir)
Diatomit44.224.029İyi kalite
Disten3.840.000% 21-52 Al2O3
Dolomit15.887.160.000% 15 MgO ve üzeri
Feldspat239.305.500Albit ve Ortoklaz
Fosfat70.500.000% 19 P2O5
Fluorit2.538.000% 40-80 CaF2 İçeriği
Grafit90.000% 2-17 Sabit karbon içerikli, zenginleşebilir
Gümüş6.062Metal Ag
Kaolen89.063.770% 15-37 Al2O3
Kaya Tuzu5.733.708.017% 88,5 üzeri NaCl ( 200 000 000 tonu göl rezervi)
Kil (Ser+Ref)354.362.650Seramik+Refrakter
Krom26.000.000% 20 üzeri Cr2O3
Kurşun860.387Pb İçeriği
Kuvars Kumu1.307.414.250% 90 Üzerinde SiO2
Kuvarsit2.270.287.821% 90 Üzerinde SiO2
Kükürt626.000% 32 S içeriği
Linyit13.300.000.000AID.868-5000 Kcal/kg
Lületaşı1.483.000(sandık)İyi, orta kalite karışık
Manganez3.200.000% 34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 )
Mermer5.161.000.000 m3Toplam Potansiyel Rezerv
Manyezit111.368.020% 41-48 MgO içeriği
Perlit5.690.027.600Değişik genleşme oranlarında
Pomza1.479.556.876 m3İyi Kalite
Profillit6.644.000Seramik+refrakter+ çimento
Sepiolit13.546.450% 50 üzeri Sepiolit
Sodyum Sülfat16.536.000% 81 NaSO4 (13.040.000 ton göl suyu rezervi)
Stronsiyum665.082% 72 Üzeri SrSO4 içerikli
Talk482.736İyi kalite
Taşkömürü1.126.548.000İyi kalite
Trona836.317.680% 56 ve üzeri Trona
Toryum380.000% 0.24 ThO2
Uranyum9.129% 0.05-0.1 U3O8
Wolfram36.719Metal W
Zeolit344.148.875Klinopitilolit+ Höylandit
Zımpara3.725.082İyi kalite

Kaynak: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 2013.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Akaryakıt şirketlerine uyarı!
Akaryakıt şirketlerine uyarı!
Ham petrol 40 dolara...
Ham petrol 40 dolara...