Türkiye'nin gelecek 10 yılda enerji verimliliği...

Türkiye'nin gelecek 10 yılda enerji verimliliği...
05 Ekim 2020 - 16:07 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 - 16:13

-SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 'Türkiye’nin gelecek 10 yılda enerji verimliliği potansiyelini değerlendiren raporunu açıklayacak'...

AYRINTILAR!

Enerji Ekonomisi - COVID-19 döneminde enerji dönüşümü ve temiz enerji kaynaklarına erişimin önemi artarken, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Türkiye’nin enerji verimliliği potansiyelini gelecek 10 yıl için değerlendiren enerji verimliliği raporunu açıklıyor.

Raporda, enerji verimliliği alanındaki teknoloji ve çözümlerin yanı sıra Türkiye’de bu alanda yapılabilecek yatırımlarla ilgili öneriler ve bu yatırımların sağlayacağı faydalar inceleniyor. ‘Türkiye elektrik sistemi için en ekonomik katkı: Enerji verimliliği ve yeni iş modelleri’ raporunun online lansmanı, 13 Ekim'de yapılacak.

Program

15.00 - 15.40 - Açılış

Selahattin Hakman, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Yönlendirme Komitesi Başkanı.

Heymi Bahar, Uluslararası Enerji Ajansı, Kıdemli Analist.

Kıvanç Zaimler, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı.

Dr. Oğuz Can, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı.

15.40 - 16.10 - Rapor sunumu

Dr. Değer Saygın, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Direktör.

Tarih: 13 Ekim 2020, Salı

Saat: 15.00 - 16.30

 

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi:

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi yenilikçi bir enerji dönüşümü platformu olarak, karbonsuzlaşmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. SHURA, Türkiye enerji sektörünün politik, teknolojik ve ekonomik açılarının tartışıldığı, sürdürülebilir ve geniş kabul gören bir platform ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur. SHURA’nın amacı, Türkiye’nin enerji sisteminin geleceği konusundaki çalışmalara tarafsız ve veri bazlı analizlerle katkıda bulunarak, çıktılarından sektörün tüm paydaşlarının yararlandığı bir düşünce platformu oluşturmaktır. Bu bağlamda kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda paydaşın yaklaşımları değerlendirilerek, Türkiye’nin enerji sisteminin düşük karbonlu bir geleceğe dönüşümünün ekonomik potansiyelinin, teknik fizibilitesinin ve politika araçlarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi European Climate Foundation, Agora Energiewende ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ortaklığıyla kurulmuştur.