TEİAŞ: 6 ay uzatıldı

TEİAŞ: 6 ay uzatıldı
18 Haziran 2020 - 20:12

Enerji Ekonomisi - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEŞAŞ), 'Yan Hizmet Test Sertifikası/Raporu Sunma/Yenileme Yükümlülüğü Hakkında' başlıklı duyuru yaptı. İşte TEİAŞ'ın duyurusu: Bilindiği üzere, Ülkemizde de etkili olan Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerden biri de şehirlerarası   seyahat kısıtlamasıdır. EPDK’nın 4.6.2020 tarihli ve 9374 sayılı Kurul Kararı ile Söz konusu kısıtlama   nedeniyle üretim lisansı sahiplerinin üretim tesislerine ilişkin yan hizmet test yükümlülüklerini yerine getirememesi üzerine, salgın sebebiyle alınan tedbirlerin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35'inci maddesi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edildiği belirtilmiş olup bu kapsamda üretim tesisleri için; 

- Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin 36'ıncı maddesinin beşinci fıkrası kapsamında reaktif güç destek hizmeti yan hizmet sertifikası sunma yükümlülüğü, 

- Primer Frekans Kontrol Rezerv Tedarik Süreci Katılım Anlaşması kapsamında Primer Frekans Kontrol Test Sertifikasını en geç 5 (beş) yıl içinde yenileme yükümlülüğü, 

- Sekonder Frekans Kontrol Rezerv Tedarik Süreci Katılım Anlaşması kapsamında Sekonder Frekans Kontrol Performans Test Raporunu en geç 5 (beş) yıl içinde yenileme yükümlülüğü, 

süreleri 10.3.2020  ile  31.12.2020 tarihleri arasında sona eren/erecek olan üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin söz konusu yükümlülüklerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 6 (altı) ay uzatılmıştır.