Tarifeler Dairesi yayınladı!

Tarifeler Dairesi yayınladı!
01 Nisan 2020 - 11:38

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Tarifeler Dairesi '8/11/2015 tarihli ve 29546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslar revize edilerek görüşe açılmıştır.' başlıklı bir duyuru yaptı. Duyurunun ayrıntıları aşağıda okunabilir...

EPDK'NIN DUYURUSU ŞÖYLE:

“Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” hazırlanmış olup söz konusu taslak ve genel gerekçe 30/04/2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin mevzuat değişikliği hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde MS Word dosyası olarak  mkostekci@epdk.gov.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Tarifeler Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Enerji Ekonomisi