Reklam

Mühendis adayları staj sorunu için 'Resmi kurumlar ve özel sektör ortak planlama yapmalı - EMO!

Mühendis adayları staj sorunu için 'Resmi kurumlar ve özel sektör ortak planlama yapmalı - EMO!
09 Haziran 2021 - 12:03
- Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Koronavirüs salgını nedeniyle üniversite öğrencilerinin laboratuvar dersleri ve staj yeri bulmakta yaşadıkları zorluklara dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada, meslektaş adaylarımıza düzenli çalışma disiplini sağlayacak takip sistemlerinin oluşturulması, gerekli eğitimlerin verilmesi ve yaşadıkları kentte stajlarını yapabilmeleri için resmi kurumlar ve özel sektörün birlikte planlama yapması istendi.


AYRINTILAR!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)'nun açıklaması şöyle: 'Koronavirüs salgını 2020 Mart ayından bu yana hayatımızı geri dönüşü olanaksız biçimde değiştirirken, en çok etkilenen alanlardan biri eğitim olmuştur. Yüz yüze eğitimden çevrimiçi-uzaktan eğitim sistemine hızlı ve keskin geçiş birçok probleme yol açmış; öğretmenler, öğrenciler ve tüm eğitim kurumlarına yeni sorumluluklar ve güçlükler getirmiştir. Eğitim kalitesine de olumsuz yansıyan bu süreç yükseköğretim düzeyinde de farklı açmazlar yaratmıştır.

Ülkemizde 129`u devlet 74`ü vakıf olmak üzere 203 üniversite bulunmakta, bu üniversitelerde yüksek lisans ve doktora dahil 8 milyona yakın öğrenci eğitimine devam etmektedir. Bu üniversitelerin çoğunluğunda Elektrik Mühendisleri Odası`nın (EMO) meslek alanına giren elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, kontrol ve otomasyon ve biyomedikal mühendisliği bölümleri yer almaktadır. Salgın ile birlikte çevrimiçi sisteme geçen üniversitelerde altyapı ve teknolojik yetersizliklerden kaynaklanan sorunların yanı sıra öğrencilerin ders araç-gereçlerine ulaşma, birarada uygulamalı çalışma,  karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma, teknik dokümanlardan ve kütüphaneden yararlanma gibi olanakları kısıtlanmış, hatta birçoğu için tamamen ortadan kalkmıştır.

Bilindiği gibi mühendislik eğitiminde laboratuvar ve uygulamalı dersler büyük önem taşımaktadır. Örneğin bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans ders programında laboratuvar derslerinin toplam ders saatine oranı yüzde 20 civarındadır. Mühendislik formasyonunun tamamlanabilmesi için öğrenciler öğrenimlerinin 5`te 1`ini laboratuvar ortamında proje çalışmaları, deneyler ve pratik uygulamalar ile geçirmekte, ölçme ve değerlendirme de uygulamalı sınav ve proje ödevleri ile yapılmaktadır. Ancak salgın nedeniyle öğrenciler neredeyse 1.5 yıldır laboratuvar ortamlarını kullanamamış, uygulamalı derslerini de uzaktan-sanal biçimde gerçekleştirmek zorunda kalmışlardır.

Görme, dokunma, hissetme, deneme-yanılma yöntemiyle öğrenme, çalışacağı alanlardaki malzemeyi tanımaya imkan vermeyen bu sistemin mühendislik formasyonunda yaratacağı eksiklik doğal olarak gelecekteki iş hayatına da yansıyacaktır. Laboratuvar dersleri konusunda yaşanan sorunun yanı sıra salgının etkisiyle üniversite öğrencileri staj yeri bulmakta da büyük güçlükler çekmektedir.

Staj dönemleri, mühendislik öğrencilerinin ilk meslek deneyimlerini kazandıkları önemli bir fırsat ve iş hayatının bir parçası olmaya yönelik ilk adımdır. Pandeminin etkisiyle zorunlu stajlar uzaktan staja veya ödev/proje çalışmasına dönüştürülmüştür. Öğrenciler fiziksel olarak iş yerinde olamamanın sonucu çalışma disiplinini kazanamamaları, bilgisayar ve İnternet gibi altyapı yetersizlikleri, ilgililerle iletişimde sorunlar, profesyonel ilişkilerde eksiklikler gibi nedenlerle ilk kariyer deneyimlerini eksik tamamlamak zorunda kalmaktadırlar.'


 

Staj sorununu çözmek için...

EMO açıklamsını 'EMO olarak meslektaş adaylarımızın yanında olduğumuzu belirtirken, kamu ve özel sektörü teşvik edici planlamalar ile staj sorununu çözmeye çağırıyoruz.' cümlesi ile tamamladı. 

Enerji Ekonomisi


Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum