Motorine biodizel harmanlaması tebliği değişti

Motorine biodizel harmanlaması tebliği değişti

29 Mart 2019 - 01:56 - Güncelleme: 29 Mart 2019 - 02:02

Motorin türlerine biodizel harmanlanması tebliği değişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 'MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ' konulu tebliği Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin yeni hali aşağıda okunabilir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Yükümlülük devri

EK MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinden kaynaklanan biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilir.

(2) Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak dağıtıcı lisansı sahibinin bu Tebliğ kapsamında bir önceki;

a) Yükümlülük döneminde biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması,

b) Takvim yılında asgari 500 m3 biodizelin harmanlamış olması

zorunludur.

(3) Devre ilişkin bildirim, Ek-1’de yer alan Harmanlama Devri Formunun, yükümlülük dönemini takip eden yılın Ocak ayı içerisinde, harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafından, Elektronik Bildirim Sistemi aracılığıyla Kuruma sunulması ile gerçekleştirilir.

(4) Harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafın bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartları sağlamaması durumunda devir işlemi geçersiz sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğin; birinci maddesinde yer alan Ek Madde 1’in ikinci fıkrasının (a) bendi 1/1/2020 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Enerji Ekonomisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
52 HES devreye girdi!
52 HES devreye girdi!
TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ alan ilk elektrik dağıtım şirketi oldu!
TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ alan ilk elektrik dağıtım...