Mitsubishi Electric: Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu ile 2050'ye...

Mitsubishi Electric: Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu ile 2050'ye...
01 Nisan 2020 - 10:09

-Mitsubishi Electric: Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu ile 2050’ye...

AYRINTILAR

Enerji Ekonomisi - Çevre sorunlarının uzun vadeli çözümüne odaklanan Mitsubishi Electric, doğa ile uyum içinde yaşayan bir toplum için çalışıyor...Mitsubishi Electric Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu ile 2050’ye Hazırlanıyor...

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı alanda geliştirdiği ileri teknolojilerle daha iyi bir dünya için çalışan Mitsubishi Electric, “Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050” ile çevre sorunlarının uzun vadeli çözümüne ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyor. Yeşil bir şirket olma felsefesinin ışığında gerçekleştirdiği global ölçekli yeniliklerle dikkat çeken teknoloji devi Mitsubishi Electric, “Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050” kapsamında doğa ile uyum içinde yaşayan, düşük karbonlu ve geri dönüşüm odaklı bir toplum oluşturmak için kritik önem taşıyan uygulamalar hayata geçiriyor.

Köklü inovasyon mirası ve bilgi birikiminin yanı sıra üstün teknolojiye sahip, enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, global felsefesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) çerçevesinde daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarını sürdürüyor. Sorumlu ve çevre dostu kurumsal bir vatandaş olarak sorumluluklarını yerine getirme kararlılığıyla yol alan Mitsubishi Electric; Nisan 2021 ve sonrasındaki uzun bir döneme odaklanan yeni Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 ile kurumsal öncelikleri arasında yer alan çevrenin korunması konusuna yönelik çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Daha İyi Bir Gelecek İçin Hava, Kara ve Su Kaynakları Korunacak

Çevre sorunlarının uzun vadeli çözümüne odaklanan Mitsubishi Electric, çevre beyanını “Herkes için daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla hava, kara ve su kaynaklarını kalbimiz ve teknolojilerimizle korumak” olarak açıklıyor. Markanın Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050; “çevre sorunlarını çözmek için çeşitli iş alanlarında farklı teknolojiler uygulamak”, “gelecek nesiller için iş inovasyonları geliştirmek ve uygulamak” ve “yeni değerleri ve yaşam tarzlarını toplumla paylaşmak” şeklinde sıralanan Üç Çevresel Eylem İlkesi’ne dayanıyor.

Mitsubishi Electric eylem planı kapsamında; iklim değişikliği, kaynak geri dönüşümü ve tüm değer zincirinde çevre sorunlarını çözmek amacıyla çeşitli iş alanlarında farklı teknolojik kaynaklarını kullanacak. Gelecek nesiller için iş inovasyonları geliştirme ve uygulama görevlerini de üstlenecek olan Mitsubishi Electric; bireyler ve kuruluşlarla aktif diyalog ve iş birliği içinde olarak ortak projeler geliştirilmesini destekleyecek. Böylece doğayla uyum içinde rahat bir yaşam sağlayacak yeni değerleri ve yaşam tarzlarını toplumla paylaşacak.

Öncelik Sera Gazlarının Kritik Düzeyde Azaltılması

Mitsubishi Electric’in Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 doğrultusunda üzerinde yoğunlaşacağı temel konular arasında; iklim değişikliği tedbirleri, kaynak sirkülasyonları, doğa ile uyum içinde yaşamak, inovasyon, insan kaynaklarını geliştirmek, ihtiyaçları anlamak, birlikte yeni değerler yaratmak ve yaygınlaştırmak yer alıyor.

“İklim Değişikliği Tedbirleri” kapsamında; paydaşlarıyla iş birliği içinde yüksek düzeyde enerji tasarruflu ürünler, sistemler ve hizmetlerin yanı sıra yenilenebilir enerji faaliyetlerini yaygınlaştıracak olan Mitsubishi Electric, bu sayede tüm dünyada sera gazı salınımının azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Marka; uluslararası sözleşmelere dayanan uzun vadeli hedeflere bağlı kalarak, hammadde satın alımından üretime, satıştan dağıtıma, kullanımdan geri dönüşüme kadar tüm değer zincirinde sera gazı salınımının azaltılmasını destekleyecek. Hali hazırda CO2 salınımlarını 2030 itibariyle yüzde 30 ve 2050 itibariyle yüzde 80'den fazla azaltmak hedefiyle çalışan Mitsubishi Electric, ayrıca küresel gelişmelere paralel olarak doğal afet risklerinin azaltılmasına da katkıda bulunan çözümler sunacak.