Maden çalışanları için önemli!

Maden çalışanları için önemli!
06 Şubat 2020 - 00:50

Maden çalışanları için önemli...

AYRINTILAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan...

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/5/2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinin B. Talimat başlıklı bölümünün 2 nci maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “ilgili sigorta şirketlerince” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün 5 inci maddesinde yer alan “SBM nezdinde kurulan veri tabanı üzerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “sıra usulü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.