Konu Takograflar: YAYINLANDI

Konu Takograflar: YAYINLANDI
09 Ocak 2020 - 00:13

İşte değişiklik cihazları konulu değişiklik...

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 2008 ve sonrası model araçlar, 10/7/2020 tarihine kadar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Enerji Ekonommisi