ORDU - Jeotermal Saha ihaleleri...

Ordu Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü 'Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahaları İhale Edilecektir'' başlıklı ihale duyurusu yaptı.


ORDU - Jeotermal Saha ihaleleri...

- Ordu Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, 'Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahaları İhale Edilecektir' başlıklı ihale duyurusu yaptı.

AYRINTILAR!

Ordu Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nün 'İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.' konulu ihale duyurusu bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. 

Ordu Jeotermal kaynak saha ihaleleri duyuru ayrıntıları için, bugünkü Resmi Gazete'nin (24.04.2021 tarihli Resmi Gazete) 'Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları' bölümüne bakılabilir. 

Enerji Ekonomisi