İTÜ'ye konuk oldular!

Türkiye Kojenerasyon Derneği’nin sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretle ilgili yaptığı bikgilendirme şöyle: Yönetim Kurulu Başkanımız Yavuz AYDIN ve Enerjisa Bandırma Kombine Çevrim Santrali Müdürü İdris AKRABA İTÜ Kimya Fakültesi öğrencilerinin dersine konuk oldu. Yavuz Aydın, verimli Kojenerasyon teknolojilerinden bahsederken, İdris Akraba Kentsa Santrali'nin işleyişini anlattı. Onursal üyemiz Prof. Filiz Karaosmanoğlu'na bizleri dersine konuk ettiği için teşekkür ederiz. Enerji Ekonomisi

1 / 1