Enerjide 2 zor konu!

Enerjide 2 zor konu!
25 Aralık 2019 - 11:16

Enerjide 2 zor konu!

ANALİZ - ENERJİ EKONOMİSİ

Evet, enerji sektörünü yıl sonuna kadar (Yaklaşık bir hafta kaldı) çok zor iki konu bekliyor. Bu iki konunun ilki Filtre takması gereken 13 termik santral. İkincisi ise, enerji sektörünün zorluk yaşadığı yıl sonuna kadar yapılandırılması gereken kredileri. 

TERMİK SANTRALLERİN DURUMU
Türkiye, elektrik tüketiminin arttığı bir dönemi yaşıyor (Kış nedeniyle). Başta çevreyi kirlettikleri için kapatılacak 13 termik santral (Kömür) olmak üzere diğerleri de dahil olmak üzere elektrik üretiminde bir düşüş olacak ve muhtemel bir elektrik krizi yaşanır mı endişesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi kirleten santrallerin yıl sonuna kadar - 31 Aralık 2019 - kesinlikle kapatılacağını açıklamıştı) . Ancak, mevcut elektrik altyapısıyla, termik santral üretimleri tamamen dursa dahi bu durumun her hangi bir elektrik krizine neden olmayacağı kabul gören ve öne çıkan bir görüş, enerji sektöründe. Ancak, 13 termik santral ve muhtemel kapatılacak diğer santraller, ciddi elektrik üretimi yapıyor ve önemli yatırımlar. Atıl kalmaları, ekonomi için olumsuz bir gelişme olacaktır.

ENERJİ SEKTÖRÜ FİNANS DURUMU
Enerji sektörünün ikinci en önemli sorunu (Yıl sonuna kadar), mali yapıları - finans durumları. Malum, kamunun elindeki bütün elektrik dağıtım şirketleri ve kamu santrallerinin bazıları, özelleştirildi. Dağıtım ve üretim ihalelerini kazanan şirketler, ihale bedelini ağırlıklı olarak yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları - bankalar üzerinden ve de ağırlıklı olarakta döviz olarak borçlanıp ödediler. Ancak, döviz kurundaki ani yükselişler, dağıtım ve üretim şirketlerini alan özel şirketlerin mali yapılarını bozdu. Bu sorununda yıl sonuna kadar çözülmesi gerekiyor. 

10 MİLYAR DOLAR
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) konuyla ilgili yaptığı son açıklamasında, elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunu 47 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bu rakamın yapılandırma ihtiyacı olan tutarı da TBB, 12-13 milyar dolar olarak açıklamıştı. TBB açıklamasında, bu rakamında yaklaşık 10 milyar dolarının 2019 yılı içinde yapılandırılmasının beklendiğini açıklamıştı.

Rakamın büyüklüğü önemli ve bu yapılandırmanın yıl sonuna kadar yapılandırılmış olması, daha da önemli. Enerji sektörü bu iki sorunu aşarsa, yeni yıla mutlu girmiş olacak. Ve tabi tüm elektrik tüketicileri de.