Elektrikli Traktör almak için ihale açtı!

Elektrikli Traktör almak için ihale açtı!
07 Nisan 2020 - 00:49
Reklam

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 'ELEKTRİKLİ TRAKTÖR (120-130 BG) SATIN ALINACAKTIR' başlıklı ihale duyurusu yaptı.

 

İhale duyurusu şöyle: 'Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden: Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 10 (1+9) adet elektrikli traktör (120-130 BG) kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 24.04.2020 günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. ADRES: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sok. No: 62 06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE Tel :90 (312) 417 84 70 (5 Hat) Faks :90 (312) 417 78 39'

Enerji Ekonomisi