Dağıtık Üretimin Şebeke ve Piyasa Entegrasyonu - WEBİNAR!

Dağıtık Üretimin Şebeke ve Piyasa Entegrasyonu - WEBİNAR!
06 Mayıs 2021 - 11:19

- SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 'Dağıtık Üretimin Şebeke ve Piyasa Entegrasyonu' konulu webinarı düzenliyor..

- SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin, “Dağıtık Üretimin Şebeke ve Piyasa Entegrasyonu” raporu Türkiye’de dağıtık üretimin (bu çalışma kapsamında çatı üstü güneş fotovoltaik sistemler) şebeke ve piyasa entegrasyonunda ortaya çıkabilecek fırsat ve zorlukları, çözüm önerileri ve olası etkileri ile farklı bakış açılarından değerlendirerek, kısa/orta/uzun vadeli planlamalar için temel öncelik alanlarını belirlemeyi amaçlıyor.


AYRINTILAR

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi: Son yıllarda hızla artan dağıtık enerji kaynaklarının sistem entegrasyonu ile elektrik sisteminde, tüketicilerin daha aktif rol aldığı ve elektriğin tüketime yakın noktalarda üretildiği merkezi olmayan bir yapıya doğru hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümde hem iletim hem dağıtım şebekelerinin esnek olması tüm sistemin maliyet etkin çalışmasında anahtar rol oynuyor.
 
Dağıtım seviyesinden bağlanan dağıtık üretim, dağıtık batarya sistemleri ve talep tarafı katılımı sistem esnekliğinin artması başta olmak üzere, gerilim ve enerji kalitesinin artması, yüksek maliyetli elektrik santrali ile iletim ve dağıtım sistemleri yatırımlarına olan ihtiyacın azalması, şebeke enerji kayıplarının önüne geçilmesi ve ithal yakıt maliyetlerinin düşmesi gibi birçok fayda sağlar.
 
Dağıtık enerji kaynaklarından azami fayda sağlanması, Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedeflerine ulaşmasında ve fosil yakıt tüketiminden kaynaklı enerjide dışa bağımlılığın azalmasına olumlu etki eder. Bu bağlamda, ülkemizde yüksek bir büyüme potansiyeline sahip dağıtık üretimin, şebeke ve piyasa entegrasyonunda ortaya çıkabilecek olası etkilerinin farklı açılardan değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

Dağıtık Üretimin Şebeke ve Piyasa Entegrasyonu

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin, “Dağıtık Üretimin Şebeke ve Piyasa Entegrasyonu” raporu Türkiye’de dağıtık üretimin (bu çalışma kapsamında çatı üstü güneş fotovoltaik sistemler) şebeke ve piyasa entegrasyonunda ortaya çıkabilecek fırsat ve zorlukları, çözüm önerileri ve olası etkileri ile farklı bakış açılarından değerlendirerek, kısa/orta/uzun vadeli planlamalar için temel öncelik alanlarını belirlemeyi amaçlıyor.

 

Rapor çıktıları...

Raporun çıktıları 18 Mayıs Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek online etkinlikle duyurulacaktır. Rapor sunumunun ardından etkinlik kapsamında ayrıca sektör uzmanlarının katılımıyla düzenlenecek panelde Türkiye’de dağıtık üretim entegrasyonun durumu ve dağıtım şirketlerine olan etkileri tartışılacaktır.

 
KayıtTIKLAYINIZ

 
Program:

14:00-14:05 Açılış Konuşması
  - Dr. Değer Saygın, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Direktör
 
14:05-14:25 Sunum: Dağıtık Üretimin Şebeke ve Piyasa Entegrasyonu
  - Hasan Aksoy, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Enerji Sistem Analisti
 
14:25-15:25 Webinar Panel: Dağıtık Üretim Entegrasyonu ve Dağıtım Şirketlerinin Değişen Rolleri

  - Moderatör – Dr. Değer Saygın, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Direktör

  - Panelistler
    Dr. Alper Terciyanlı – EDİDER – Genel Sekreter
    Oytun Alıcı – ELDER – Koordinatör
    Selen İnal – TurSEFF – İş Geliştirme Müdürü

15:25-15:30 Soru ve Cevaplar – Kapanış

Enerji Ekonomisi


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum