ANKARA'DA: Türkiye'nin İklim Değişikliği konferansı düzenliyor

ANKARA'DA: Türkiye'nin İklim Değişikliği konferansı düzenliyor
03 Ekim 2019 - 14:52

Sürdürülebilir çevre, insanlığın bugününü ve geleceğini en çok ilgilendiren konu olma özelliği taşıyor. Dünyamız ve dünya üzerindeki yaşamın varlığı, çevrenin sürdürülebilir olmasına bağlı. Sürdürülebilir çevre açısından en büyük tehdit ise, dünyanın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun şeklinde tanımlanan iklim değişikliği olarak kabul ediliyor.

Türkiye’nin en üst düzeyde

Temsil edildiği BM İklim Eylemi Zirvesi’nde, iklim değişikliği konusunda atılması zaruri hale gelen adımların önemi bir kez daha ortaya konuldu. İklim değişikliği ile mücadelede en önemli konu başlıkları arasında, sıfır atık vizyonu, atık yönetimi ve geri dönüşüm yer alıyor.

Ülkemizde sürdürülebilir geri kazanım sisteminin gelişimine öncülük eden ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı, BM Zirvesi sonrası bu alanda ilk önemli etkinliği, 24 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirecek. ÇEVKO Vakfı, “Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi, Sanayinin Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Çalışmaları” başlığıyla düzenlediği konferansta, Kamu, Özel Sektör, STK ve Akademik Kurum temsilcilerini bir araya getirecek.

Vakfın, yetkin sanayi inisiyatifi ve yaygın sivil toplum kuruluşu kimliklerini bünyesinde birleştirdiğini ifade eden ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Sahip olduğumuz bilgi birikimi, yurt içi ve yurt dışı ilişkilerimiz ve deneyimli insan kaynağımızla, özel sektör, kamu ve yerel yönetimler, akademik kurumlar ve toplumsal iş birliklerimizle, Türkiye’de sıfır atık vizyonunun yaygınlaşması, döngüsel ekonomi kavramının uygulamaya geçirilmesi, sürdürülebilir geri kazanım sürecinin geliştirilmesi konularında katkılarımızı, artan bir ivme ile sürdürüyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi’nin temel hedefinin, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele gücünü arttırmak ve mücadele stratejilerini güçlendirmek hedefiyle yeni yollar ve pratik yöntemler bulmak olduğunu belirten Mete İmer, “Ülkemizin de en üst düzeyde temsil edildiği bu zirvede BM Genel Sekreteri’nin uyarıları son derece dikkat çekici: Genel Sekreter “Konuşmak değil, eyleme geçmek zamanı”, diye haykırıyor. Vakfımız, üyeleri ile birlikte çevre ve ekonomi alanında değer üretme azmiyle bu konuda fikirsel önderliğe büyük önem veriyor. 25 Ekim günü gerçekleştirilecek çalışma, kamu, akademik kurumlar, özel sektör ve STK’lar arasında bir bilgi paylaşımı ve işbirliği platformu olma özelliği taşıyor” şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı

Ve İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel’in de katılımları ile düzenlenecek etkinlikte, BM Zirvesinde ele alınan konular dahilinde ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi paylaşılacak.

ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik (İDS) Çalışma Grubu üyesi sanayi kuruluşlarının gerçekleştirdikleri öncü çalışmalar hakkında örneklerin de aktarılacağı etkinlikte, ülkemizde atıkların İklim Değişikliği üzerindeki etkileri, akademisyenlerin görüşlerini dile getirecekleri bir panelde ele alınacak.