31.12.2020 tarihine uzatıldı

31.12.2020 tarihine uzatıldı
31 Aralık 2019 - 09:22 - Güncelleme: 31 Aralık 2019 - 15:00

-KONU ELEKTRİK: 31.12.2020 tarihine uzatıldı...

AYRINTILAR

Enerji Ekonomisi - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 'ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE' değişiklik yaptı. Ayrıntıları aşağıda okuyabilirsiniz.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 26 ncı maddesinde yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.